Charge...

Oryunposu no tatakai - Ai no densetsu (1988) bande-sons

Oryunposu no tatakai - Ai no densetsu bande-son
Date de sortie: 28/03/1988
Genres: Fantasy, Adventure
Musique par : Kazuo Sawa