Charge...

Gabi kung sumikat ang araw (1983) Bande-son