Charge...

Ginza no koi no monogatari (1962) Bande-son