Charge...

Kung mahawi man ang ulap (1984) Bande-son