Charge...

Nagalit ang buwan sa haba ng gabi (1983) Bande-son