Charge...

Sôru îtâ: Épisode Arashi no mosukîto! Arishi hi no sekai, seigen jikan ha 10 fun? Musique & Liste des chansons

Arashi no mosukîto! Arishi hi no sekai, seigen jikan ha 10 fun? bande-son
Date de sortie: 01/12/2008
Musique par : Taku Iwasaki